Svrha udruživanja i okupljanja privrednika u Udruženje je da zajedno sagledaju i analiziraju društveni ambijent u kojem djeluju, a potom formulišu jedinstvene zaključke, prijedloge i preporuke koji će biti podnijeti resornim Službama grada Zenica, kako bi zakonodavstvo postalo odraz stvarnih potreba i mogućnosti domaće privrede.

  • Uključićemo poslodavce u sve segmente donošenja odluka koje se tiču daljeg razvoja društva, zapošljavanja, uvođenja novih tehnologija, stručnog usavršavanja, obrazovanja i prekvalifikacije radne snage, ekologije i zaštite životne sredine, bezbjednosti i zdravlja na radu, kao i svih drugih aspekata uspješnog i profitabilnog poslovanja i razvoja i omasovljenja poduzetništva
  • U saradnji sa ekspertima i naučnim ustanovama svih profila, predlagaćemo najefikasnija rješenja.
  • Zalagaćemo se za uvođenje dodatnih poreskih i fiskalnih olakšica za poslodavce, posebno u onim granama u kojima postoje deficitarna zanimanja, ali i jasna perspektiva za ubrzani razvoj i napredak.
  • Nastojaćemo da poslodavce aktivnije uključimo u rad organa lokalne samouprave kroz djelovanje u lokalnim socijalno-ekonomskim savjetima.
  • Organizovaćemo seminare i treninge radi edukacije naših članova u svim oblastima na kojima su angažovane Međunarodna organizacija rada i Međunarodna organizacija poslodavaca.