O UDRUŽENJU

Udruženje poslodavaca Zenica formirano je u julu 2012.godine od strane 15 renomiranih kompanija koje se nalaze u većinskom privatnom vlasništvu sa sjedištem na području Grada Zenica. Od svog osnivanja do danas, Udruženje poslodavaca Zenica nastoji da bude konstruktivan partner nosiocima vlasti ( na svim nivoima, državni, Federalni, kantonalni i gradski) u rješavanju pitanja vezanih za privredu i stvaranje boljeg i povoljnijeg poslovnog i životnog ambijenta.

Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitna organizacija i u međuvremenu je stalno povećavalo broj svojih članova. Djelujemo na na principu dobrovoljnog učlanjenja privrednih subjekata koji su u većinskom privatnom vlasništvu.

Preuzmite STATUT Udruženja

UPRAVNA TIJELA UDRUŽENJA

Skupština

1. Predsjednik Skupštine UP Zenica je gdin Eldin Vrače, direktor kompanije “AE SIGURNOST, doo” Zenica
2. Zamjenik Predsjedavajućeg Skupštine je gdin Esad Džananović, direktor kompanije “DŽANANOVIĆ TRANSPORT”, doo

Upravni odbor

1. Damir Begić (Almy d.o.o. Zenica) – predsjednik UO UPZ
2. Tarik Hadžimahmutović (AD Hadžimahmutović i partneri, Zenica) – zamjenik predsjednika UO UPZ
3. Senaida Turkić (Aksa d.o.o. Zenica) – član UO UPZ
4. Mladen Perić (Pero d.o.o. Zenica) – član UO UPZ
5. Jusuf Duraković (T.P.S. d.o.o. Zenica) – član UO UPZ
6. Harun Imamović (MES d.o.o. Zenica) – član UO UPZ
7. Mensura Sušić (Empress d.o.o. Zenica) – član UO UPZ
8. Fahrudin Šahmanija (Femetall d.o.o. Zenica) – član UO UPZ
9. Alma Sofić (Cafe Collegium, Zenica) – član UO UPZ

Nadzorni odbor

1. Amra Hadžić, Bilans plus d.o.o. Zenica
2. Elvira Šaćirbegović, Naša riječ Zenica
3. Maja Trogrlić, MEN d.o.o. Zenica

SUD ČASTI

1. Senad Džanić, Klub 072 Zenica
2. Goran Bulajić, GOG d.o.o. Zenica
3. Amra Travančić Imširović, Step by step d.o.o. Zenica