MISIJA

Misija Udruženja poslodavaca Zenica je djelovanje u pravcu stvaranja pozitivnog i stimulativnog poslovnog ambijenta, privlačenja domaćih i stranih investitora, zaustavljanja trenda smanjenja broja nezaposlenih i postepenog povećanja u realnom sektoru, racionalizacije državne uprave i njeno svođenje u realne okvire, potrebe i mogućnosti finansiranja.

Zalažemo se za smanjenje stope doprinosa i poreza, finansijsku disciplinu, ukidanje rada na crno, smanjenje i ukidanje parafiskalnih nameta, rješavanje unutrašnje nelikvidnosti.

Svrha udruživanja i okupljanja privrednika u Udruženje je organizovan nastup prema nadležnim državnim organima, omasovljavanje poduzetništva i razvoja istoga, te pružanje stručne i svake druge pomoći članovima Udruženja u njihovom radu.

VIZIJA

Udruženje poslodavaca Zenica osnovano je u julu/srpnju 2012.godine od strane 15 renomiranih preduzeća koja imaju sjedište na području općine Zenica. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitna organizacija i u međuvremenu je stalno povećavalo broj svojih članova. Djelujemo na na principu dobrovoljnog učlanjenja privrednih subjekata koji su u većinskom privatnom vlasništvu.

Vizija Udruženja poslodavaca Zenica je usmjerena na uređenje i kontinuirano poboljšanje uslova poslovnog okruženja, sa fokusom na:
• stvaranje stimulativng i podsticajnog poslovnog ambijenta;
• rasterećenje poslodavaca;
• suzbijanje sive ekonomije;
• poboljšanje likvidnosti;
• smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta poslodavcima.