• Zaštita prava i interesa članova Udruženja u području zakonodavstva Bosne i Hercegovine
  • Zastupanje članova Udruženja u odnosu sa tijelima: državne vlasti, federalne vlasti, kantonalne vlasti, općinske vlasti i sindikata
  • Zastupanje članova Udruženja u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, te radnim sporovima
  • Zaštita prava i interesa članova Udruženja u području zakonodavstva Bosne i Hercegovine
  • Zastupanje članova Udruženja u odnosu sa tijelima: državne vlasti, federalne vlasti, kantonalne vlasti, općinske vlasti i sindikata
  • Zastupanje članova Udruženja u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, te radnim sporovima